MATRÍCULA

A matrícula realizarase en liña e formalizarase na secretaría da EOI de Pontevedra entregando a documentación requirida xunto co resgardo xerado pola aplicación. O alumnado oficial matriculado durante o curso 2016-2017 deberá matricularse sen necesidade de facer preinscrición.

1. LIGAZÓN DE MATRÍCULA: https://www.informaticacentros.com/xunta/

2. COMO ACCEDER Á APLICACIÓN

 • Usuario:
  • ALUMNADO ANTIGO: número de expediente ou data de nacemento nestes formatos: 08/10/2012; 08-10-2012
  • ALUMNADO NOVO: data de nacemento no nestes formatos: 08/10/2012; 08-10-2012
 • Contrasinal: DNI sen letra

3. PRAZOS DE MATRÍCULA

  • ALUMNADO ANTIGO (oficial e That´s English)
   • Aptos en xuño: Do 29 de xuño- 14 de xullo.
   • Aptos/Non Aptos/Non presentados en setembro ou Aptos en  xuño que non se matricularan en ordinaria: Do 7 ao 14 de setembro .
  • ALUMNADO NOVO DE 1º BÁSICO/BÁSICO INTEGRADO (que obtivese praza na adxudicación do 8 de xullo): Do 10 ao 14 de xullo
  • ALUMNADO NOVO DO RESTO DOS CURSOS (que obtivese praza na adxudicación do 16 de setembro): Do 16 ao 21 de setembro ás 12.00.
  • ÚLTIMAS VACANTES: se despois do 29 de setembro aínda quedasen prazas vacantes, a EOI publicaraas xunto co procedemento para a súa adxudicación e posterior matrícula ata o 11 de outubro.

5. GUÍA DA APLICACIÓN DE MATRÍCULA.

6. IMPORTANTE:

 • A posta en marcha dos grupos dependerá do número total de inscritos que os xustifique (v. Circular 3/2017, alínea 8.2.) de setembro.
 • As probas de frebreiro, xuño e setembro poderán realizarse fóra do horario establecido para o grupo no que estea matriculado.
 • O alumnado inscrito nas sección formalizará a matrícula na propia sección, agás os inscritos no Valle-Inclán, que acudirán á secretaría da EOI central.