Programación

Programación de Italiano 2020-21

 DEPARTAMENTO ITALIANO CURSO 2020/21

  • Recursos:| Recursos humanos, físicos e materiais|
  • Avaliación:| Avaliación inicial | Avaliación formativa | Avaliación de promoción |Avaliación certificadora | Autoavaliación |
  • Nivel básico A1 e A2: | Descrición do nivel | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
  • Nivel intermedio B1: | Descrición do nivel | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
  • Nivel intermedio B2: | Descrición do nivel | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
  • Nivel avanzado C1: | Descrición do nivel | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |

 

Distribuir contido