Programación

Programación de alemán

           DISTRIBUCIÓN POR NIVEIS. CURSO 2020/21

 • NIVEL BÁSICO A1  |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
 • NIVEL BÁSICO A2  |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación
 • NIVEL INTERMEDIO B1.1  |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
 • NIVEL INTERMEDIO B1.2 |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
 • NIVEL INTERMEDIO B2 |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
 • NIVEL AVANZADO C1.1 |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
 • NIVEL AVANZADO C1.2 |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
 • CURSO MONOGRÁFICO| Cultura e civilización |
 • METODOLOXÍA|Procedementos e obxectivos |
 • ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  |Estratexias |
 • AVALIACIÓN | Inicial, formativa, sumativa e certificadora |
 • RECURSOS  | Humanos, físicos e materiais |
 • TEMPORALIZACIÓN
Distribuir contido