Enquisa diaria

Enquisa para o alumnado

O alumnado debe obrigatoriamente realizala tódolos días antes de ir á escola. No caso de presentar sintomatoloxía compatible coa infección por COVID, debe porse en contacto co seu centro de saúde e non acudir á escola. (actualizada 25/09/2020)

ENQUISA AUTOAVALIACIÓN

Distribuir contido