Enquisa diaria

Enquisa para o alumnado

O alumnado, o profesorado e o persoal non docente debe realizala tódolos días antes de ir á escola.

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta noseu/súa medico/a ou pediatra. (Última actualización 6/07/2021)

ENQUISA AUTOAVALIACIÓN

Distribuir contido