Enquisa diaria

Enquisa para o alumnado

O alumnado debe obrigatoriamente realizala tódolos días antes de ir á escola.

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta noseu/súa medico/a ou pediatra. (Última actualización 4/11/2020)

ENQUISA AUTOAVALIACIÓN

Distribuir contido