Compoñentes

Compoñentes

REPRESENTANTES DE DIRECCIÓN

Casielles Iglesias, Nancy (directora).

Hernández Fernández, Marta (secretaria).

Villar Salgado, María Teresa (xefa de estudos).

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

Del Río Caamaño, Alicia

Ferro Dos Santos, Rui Manuel

Honrado Juan, Nieves

Salanova Sarmiento, Isabel

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

Álvarez Martínez, José Benito

Casas Rodríguez, Diego

Cid Salgado, Tomás (Representante da xunta de delegados/as no curso 2021/2022)

Pérez Filgueira, María José

Rodríguez Valverde, Gabriel
     

REPRESENTANTES DE NAIS/PAIS

----
     
REPRESENTANTE DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

----
     

REPRESENTANTE DO CONCELLO

González Conde, Francisco

Distribuir contido