Oferta: Alemán, Chinés, Español para estranxeiros, Francés, Galego, Inglés, Italiano e Portugués. ¿Queres aprender ou perfeccionar un idioma?

Prazo de Matrícula Libre reaberto: do 1 ao 9 de xuño

Entrega de documentación por vía telemática en eoi.ourense@edu.xunta.es

O prazo para remitir a documentación por email remata o mesmo día 9 de xuño ás 23:59

A matrícula realizarase exclusivamente de xeito telemático, non debe acudir ó centro.

Se ten dúbidas sobre este ou outros trámites consúlteas por correo electrónico ou por teléfono. A secretaría poderá concertar excepcionalmente unha cita presencial se fose imprescindible.

  • Tel. 988 366 073  De luns a venres de 09:00 a 14:00

Preguntas Frecuentes

LIGAZÓN PARA VER CONSULTAS SOBRE AS ENSINANZAS DAS EOI

Documento dirixido ao alumnado para solventar dúbidas tales como cando rematan as clases telemáticas, como é a avaliación de cursos de promoción e certificación, cando se publican as notas, cando é a recuperación, novos prazos de matrícula para alumnado libre e cuestións semellantes.

Medidas para a Finalización do Curso 2019/20

Intruccións da Dirección Xeral de Educación para as Escolas Oficiais de Galicia referente a:

Cursos de Promoción, Cursos de Certificación, Matrícula de Alumnado Libre,

Renuncia de Matrícula, That's English, Cursos para Colectivos Profesionais e Público en Xeral,

CELGA e LAG, Matrícula de Alumnado de Cursos CALC e CUALE.

LER TODA A INFORMACIÓN

Modificación das Programacións Didácticas. Avaliación.

Instrucións do 27 de abril de 2020 Real decreto 463/2020, de 14 de marzo Instrucións do 27 de abril de 2020
O Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, no seu artigo 9.1, establece a suspensión da actividade educativa presencial en todos os centros educativos do Estado.
Así mesmo, establece  que, durante este período de suspensión, manteranse as actividades educativas a distancia e en liña, sempre que resulte posible.
En cumprimento deste Real decreto e das Instrucións do 27 de abril de 2020, o profesorado da Escola Oficial de Idiomas de Galicia, coordinado polas correspondentes xefacturas dos departamentos didácticos, fixo un esforzo durante este período para adaptar a docencia presencial á modalidade telemática, utilizando para isto todos os recursos que tiña a súa disposición, flexibilizando o seu plan de traballo e centrando as actividades lectivas nas aprendizaxes e competencias imprescindibles para o alumnado.
Seguindo o establecido nas devanditas Instrucións, os departamentos didácticos acordaron modificar as programacións didácticas no relativo á avaliación dos cursos de promoción da seguinte forma: VER DOCUMENTO COMPLETO.

Aviso para alumnado Cursos CELGA e Linguaxe Administrativa Galega

  • O remate da actividade lectiva dos cursos preparatorios para a obtención dos certificados Celga e dos cursos de linguaxe administrativa galega respectará o establecido na Resolución do 2 agosto de 2019, pola que se convocan estes cursos.
  • Aprázase a data establecida nesta resolución para a realización das probas finais dos cursos de linguaxe administrativa galega, tanto presenciais coma en liña, que se impartiron no segundo cuadrimestre. Esta proba realizarase de xeito telemático, coas adaptacións que estableza a Secretaría Xeral de Política Lingüística.
  • A persoa coordinadora dos cursos comunicaralle ao profesorado e ao alumnado destes a nova data de realización da proba final, así como as características da proba e as instrucións para a súa administración e avaliación. (Actualizado 29/04/2020).

Probas de Certificación 2020

ligazóns GUÍAS DO CANDIDATO*
  NIVEL A2 NIVEL B1
 NIVEL B2 
NIVEL C1
NIVEL C2
  • *Guías do curso 2019/20 para as persoas candidatas.  Conteñen información sobre requisitos para presentarse ás probas, número de convocatorias, dereitos e obrigas, estrutura, distribución e características das probas, contidos, temas e recomendacións, entre outros aspectos.

That's English Calendario Exames curso 2019-20

EXAMES E RECUPERACIÓNS NA EOI OURENSE E CENTROS ASOCIADOS.
   EOI OURENSE O BARCO  
 VERÍN          VIANA    
 XINZO      
Distribuir contido