Programación de Italiano 2019-20

 DEPARTAMENTO ITALIANO CURSO 2019/2010

  • Recursos:| Recursos humanos, físicos e materiais|
  • Avaliación:| Avaliación inicial | Avaliación formativa | Avaliación de promoción |Avaliación certificadora | Autoavaliación |
  • Nivel básico A1 e A2: | Descrición do nivel | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
  • Nivel avanzado C1.1 : | Descrición do nivel | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |