Aviso Usuarios Biblioteca.

Lembrámoslles que o servizo de empréstito de libros e/ou material audiovisual tanto na sala da biblioteca como para domicilio rematará nas seguintes datas:
    • A última data para levar material a domicilio é a  SEMANA do 8 ao 16 de MAIO
    • Do 17 ao 23 de MAIO deben entrega-lo material  emprestado.
    • O día 23 de MAIO é o último día que funciona a biblioteca.
      Por favor, sexan puntuais na devolución dos libros e m.a.