Seminario Redes Sociais e Seguridade

"Durante o curso 2022-23, dentro do  Plan de Formación Permanente do Profesorado no centro levouse a cabo un Seminario de Comunicación en Redes Sociais e Seguridade. O profesorado participantes neste seminario recibiu charlas presenciais sobre seguridade en Redes Sociais a cargo de Efrén Varón Gil (Experto Guardia Civil en Ciberdelincuencia).
Asimesmo, como produto do curso, o profesorado participante elaborou colaborativamente unha guia con exemplos de actividades de uso das Redes Sociais na aula de linguas que é posible descargar na seguinte LIGAZÓN:".