Probas Finais do Curso Medio de Linguaxe Administrativa.

A parte escrita e a oral serán o día 19 de xaneiro. Os horarios son os seguintes:

PROBA ORAL (quendas de 10 min) Día: 19 xaneiro 2023
Hora de comezo: 11.50 h (primeiro chamamento) Remate: 15.20 h (último chamamento) - Lugar: salón de actos 
PROBA ESCRITA (deben presentarse con 15 minutos de antelación) Día: 19 xaneiro 2023
Hora de comezo: 10.00 h Duración máxima: 90 minutos -  Lugar: salón de actos.