That's English.

EXAMES DE RECUPERACIÓN EN NOVEMBRO

O alumnado que teña pendente os módulos pares de 1º curso de A2 e 1º curso de B2 e que desexe promocionar a 2º A2 e 2º B2 respectivamente, poderá presentarse a exame de PROMOCIÓN. VER CONVOCATORIA