Family Learning: Primeiro Encontro

Primeira reunión de Coordinación da Asociación Estratéxica KA2 Family Learning. Este Proxecto Europeo, no que participa a EOI de Ourense, tivo lugar en Grecia na segunda semana de setembro 2022.