That's English. Matrícula ABERTA.

CURSO OFICIAL DE INGLÉS A DISTANCIA

Horario de atención ao público no período de matrícula:
                 Luns, mércores e venres: de 8:00 a 13:00
                 Martes e xoves: de 16:00 a 19:30.
MATRÍCULA: Ata o 31 de outubro e farase preferentemente online a traves da plataforma www.thatsenglish.com.

Ver distribución de grupos e titorías na EOI Ourense , O Barco, Verín e Viana. O comenzo das tutorías presenciais será a partir do 26 de setembro. 

A proba VIA online seguirá aberta durante o periódo de matrícula. A parte escrita faráse a través da plataforma dixital. É necesario rexistrarse (accedese co DNI/NIE e clave propia).
Para a entrevista oral deberá porse en contacto enviando un correo a seguinte dirección: eoi.ourense@thatsenglish.com para axendar unha data na EOI de Ourense ou nos centros de apoio titorial.
Mais información aquí.

Publicada a Circular 3/2022 pola que se organizan as Ensinanzas do Programa That's English.