Fin de curso: información importante

Táboas de revisión de probas ordinarias. Ver AQUÍ

As partes orais da convocatoria extraordinaria de todos os niveis poden ter lugar a partir do 15 de xuño e as datas concretas e as convocatorias nominais publicaranse na web cando menos, con 3 días de antelación.

Táboas de revisión das PROBAS EXTRAORDINARIAS. VER AQUÍ

Deberá acudir provisto do D.N.I. ou outro documento suficiente que acredite a súa identidade.