NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE DURANTE AS PROBAS

POLA SEGURIDADE DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA, LEMBRE AS TRES MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN:

DISTANCIA                MÁSCARA              HIXIENE DE MANS

  Se ten que saír da aula durante as pausas das probas, saia do edificio. Non está permitido permanecer nos corredores, relanzos ou outras dependencias nin formar grupos.

Garde silencio á entrada e á saída e siga en todo momento as indicacións do profesorado.

Se precisa máis información sobre as medidas hixiénico-sanitarias consulte o PLAN DE CONTINXENCIA.