Datas Exames 1ª Avaliación. Comezo: 1 marzo

CURSOS ANUAIS. PROBA PARCIAL DE PROGRESO: 1 ó 12 de MARZO 2021

CALENDARIO EOI OURENSE. Para ver as datas premer no idioma correspondente e descargarase o pdf.

 ALEMÁN
 CHINÉS  ELE 
FRANCÉS GALEGO INGLÉS ITALIANO PORTUGUÉS

CALENDARIO  SECCIÓNS. Para ver as datas premer na sección correspondente.

A PONTE  CELANOVA  O_BARCO O_CARBALLIÑO  RIBADAVIA VERÍN