Portugués Integrado: 1ª avaliación.

Probas da primeira avaliación do grupo integrado de A2 de Portugués. Ver calendario