Exame Galego Libres. AVISO IMPORTANTE.

CERTIFICACIÓN NIVEIS B2 e C1

Ver calendario de probas escritas e orais

 A REALIZACIÓN DESTAS PROBAS TERÁ LUGAR A PARTIR DO DÍA 2/NOVEMBRO. O alumnado afectado que non poida realizar as probas nas novas datas establecidas poderá renunciar á matrícula e solicitar a devolución das taxas aboadas, ata o día 26 de outubro. Ver datas de publicación e revisión de notas AQUÍ. Ver procedemento para reclamar contra as cualificacións AQUÍ