Declaración responsable

AVISO PARA O ALUMNADO XA MATRICULADO:

As persoas que xa están matriculadas deben descargar esta declaracion responsable e entregala na escola debidamente cuberta e asinada. Grazas pola colaboración.

Descargue aquí o modelo para alumnado menor ou alumnado adulto, segundo corresponda.