Matrícula para alumnado apto en xuño e alumnado que renunciou

A matrícula farase preferentemente de xeito telemático enviando toda a documentación por email ao enderezo matricula.eoiou@gmail.com