Preguntas Frecuentes

LIGAZÓN PARA VER CONSULTAS SOBRE AS ENSINANZAS DAS EOI

Documento dirixido ao alumnado para solventar dúbidas tales como cando rematan as clases telemáticas, como é a avaliación de cursos de promoción e certificación, cando se publican as notas, cando é a recuperación, novos prazos de matrícula para alumnado libre e cuestións semellantes.