Aviso Importante

Información (22 abril 2020) sobre aprazamento das probas finais, solicitude de renuncia, alumnado libre e cursos de Linguaxe Administrativa. Ler toda a información.