Curso Integrado de Portugués

PROBA PARCIAL DE PROGRESO NIVEL B1- 1ª AVALIACIÓN: do 27 de MARZO ó 03 de ABRIL 2020. Ver datas de exames. Convocatoria provisional. As datas poden cambiar dependendo da duración do estado de alarma.