Guías do Candidato para exames de Certificación 2020

ligazóns GUÍAS DO CANDIDATO*
  NIVEL A2 NIVEL B1
 NIVEL B2 
NIVEL C1
NIVEL C2
  • *Guías do curso 2019/20 para as persoas candidatas.  Conteñen información sobre requisitos para presentarse ás probas, número de convocatorias, dereitos e obrigas, estrutura, distribución e características das probas, contidos, temas e recomendacións, entre outros aspectos.