Cursos Celga 3 e 4: AVISO.

O comezo das clases do Celga 3 e Celga 4 adíase unha semana.

Para máis seguridade, chamen o  día 10 de febreiro para consultar se comezan ese día.