Elección da persoa que presida a Xunta de Delegados

A Xunta de representantes do alumnado, na que se elixirá a persoa que a presida, terá lugar o día 14 de novembro 2019 ás 20:15 na  Sala de Conferencias da EOI de Ourense. Ver convocatoria e normativa.