Curso Integrado de Portugués

PROBA PARCIAL DE PROGRESO: 1ª AVALIACIÓN DO 14 Ó 21 de NOVEMBRO de 2019. Ver calendario Nivel Básico A2.