Oferta de Monogáficos e Ampliación de Matrícula

 QUERES APRENDER IDIOMAS SEN PREOCUPARTE POR PROBAS E NOTAS? MATRÍCULA  ABERTA . CURSOS DE ALEMÁN (A2), FRANCÉS (De A2 a C1) E INGLÉS (De A1 a C2). NON PRECISAS CERTIFICAR CURSOS PREVIOS. PODES MATRICULARTE DIRECTAMENTE NA SECRETARÍA DA EOI DE OURENSE, EN HORARIO DE 9 A 14, OU NA XEFATURA DA SECCIÓN CORRESPONDENTE.

 VER OFERTA DE MONOGRÁFICOS CON NOVOS CURSOS DE INGLÉS (Información actualizada a 14/10 por cambios nas aulas). Son cursos dirixidos ó público en xeral, estea ou non matriculado nun curso ordinario na EOI.