Revisión de exames de setembro

PUBLICACIÓN DE NOTAS : 11 setembro ás 14:00 ( Ver resultados en Acceso Usuarios). VER CALENDARIO para revisión de probas de certificación. Procedemento para reclamar contra as cualificacións.