Cursos linguaxe administrativa galega e CELGA. 1º cuadrimestre

A Consellería convoca, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Ver cursos ofertados na EOI Ourense. MATRÍCULA: 02/09/2019 ata 11/09/2019