ANUNCIO 1

POSIBILIDADE DE ACTUALIZACIÓN PARA ANTIGO ALUMNADO

Todo o alumnado terá a posibilidade de ser recolocado nun curso superior ou inferior*, agás o alumnado oficial de 2018/2019 que non renunciase ou lle fose anulada a matrícula.

*Nese caso, o curso considerarase de actualización e non terá efectos académicos.