Revisión de probas de certificación

Datas de revisión de exames de certificación da EOI Ourense e das Seccións. Na convocatoria consta día, hora, nivel e aula. Ver calendario