Nota para os usuarios da biblioteca

Lembrámoslles que co remate das clases tamén finaliza o servizo de empréstito de libros e/ou material audiovisual tanto na sala da biblioteca como para domicilio. Deben ter en conta o seguinte:
•    A última data para levar material emprestado a domicilio é a  SEMANA do 13 ao 20 de MAIO
•    A partir do 21 de MAIO ata o 28 de MAIO deben entrega-lo material  emprestado.
•    O día 28 de MAIO é o último día que funciona a biblioteca
Por favor, sexan puntuais na devolución dos libros e m.a.