Datas das probas Celga 3, Celga 4 e Ling Administrativa. Maio/xuño.

Publicación de horarios e lugares para a realización das probas do celga 3, celga 4 e linguaxe administrativa galega. Ver enlace.