Calendario exames Setembro e Probas de Clasificación

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (ALUMNADO PRESENCIAL, CALC, CFP E CUALE). Premer no idioma ou sección correspondente e descargarase un pdf coas datas das probas escritas e orais de setembro. Tamén constan as datas das probas de clasificación por idiomas.

PROBAS SETEMBRO EOI OURENSE E SECCIÓNS E PROBAS DE CLASIFICACIÓN

ALEMÁN CHINÉS ESPAÑOL FRANCÉS GALEGO INGLÉS ITALIANO PORTUGUÉS
A_PONTE
CELANOVA O_BARCO O_CARBALLIÑO RIBADAVIA
VERÍN

Guías para as persoas candidatas. É moi importante que os candidatos de certificación lean a guía do nivel ao que se presentan. Conteñen información sobre requisitos para presentarse ás probas, número de convocatorias, dereitos e obrigas, estrutura, distribución e características das probas, contidos, temas e recomendacións, entre outros aspectos.

Nivel BásicoA2 Nivel Intermedio B1 Nivel Intermedio B2 Nivel Avanzado C1 Nivel Avanzado C2