Curso Integrado A2 Portugués. Exame final

2ª AVALIACIÓN do 28 de xaneiro ó 01 de febreiro de 2019.Ver datas do exame.