Matrícula Cursos Monográficos 2º Cuadrimestre: do 14 ao 31 xaneiro

  • Son cursos de de 30 horas dirixidos ó público en xeral, estea ou non matriculado nun curso ordinario na EOI. A escola poderá certificarlle ao alumnado que así o solicite as horas cursadas e o seu aproveitamento. Ver oferta de francés e inglés.
  • DURACIÓN: 30 HORAS. PREZO: 45 EUROS.
  • MATRÍCULA PRESENCIAL NA EOI DO 14 AO 31 XANEIRO. Horario de secretaría: 09:00 A 14:00. Documentación: Fotocopia do  DNI ou NIE.