Curso integrado de portugués

Curso integrado Básico A2. Proba parcial de progreso: 1ª avaliación do 19 ó 23 de novembro de 2018. Ver datas de exames