Eleccións ao Consello Escolar 2018

O 24 outubro tivo lugar o sorteo para designa-los membros da Xunta Electoral para organizar e supervisar o procedemento de elección  (Decreto 92/1988 e Decreto 324/1996). Ver acta do sorteo. || Ver resolución do 25 de setembro de 2018, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos . Ver Acta sorteo membros da Xunta Electoral (todos os representantes).Info do 08/11/2018: Ver acta de constitución, modelos para presentación de candidaturas e calendario.