Eleccións ao Consello Escolar 2018

O 24 outubro terá lugar o sorteo para designa-los membros da Xunta Electoral que organizará e supervisará o procedemento de elección dos membros do Consello Escolar (Decreto 92/1988 e Decreto 324/1996). Ver acta do sorteo.

Ver resolución do 25 de setembro de 2018, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes públicos. Ver Acta sorteo membros da Xunta Electoral (todos os representantes)

Info do 08/11/2018: Ver acta de constitución, modelos para presentación de candidaturas e calendario electoral .