Cursos Linguaxe administrativa Galega e Celga. Datas exames

Cursos de linguaxe admin e celga no 1º cuadrimestre. Información sobre matrícula, horarios e datas das probas.
Datas probas de Linguaxe Adimistrativa Superior | Oral: 22/01/2019  ás 09.00(Aula 14) | Escrita: 29/01/2019 ás 12.00 (Aula 14)