Matrícula probas de clasificación

PRAZO: DO 3 ó 7 setembro

►Estas probas están pensadas para aquelas persoas que posúen coñecementos do idioma pero non poida acreditalos mediante título ou certificación recoñecida. Teñen como obxectivo determinar o curso no que resulte máis axeitada a súa incorporación. Ler máis.
Ver taxas e documentación que hai que presentar na secretaría .
Os impresos para matricularse
(Anexo I) pódense descargar directamente dende estos enlaces: EOI Ourense, Celanova, O Barco, O Carballiño, RibadaviaVerín.