Consulta de cualificacións

O alumnado poderá consultar as notas en “Acceso Usuarios” a partir do día 26/06, entrando no seu expediente.