Aviso usuarios biblioteca

logo biblio

A última data para levar material emprestado a domicilio é a  SEMANA do 14 ao 21 de MAIO

A partir do 22 de MAIO ata o 28 de MAIO deben entrega-lo material  emprestado.

O día 28 de MAIO é o último día que funciona a biblioteca