EDL organiza 1º Concurso "Xente Viaxeira"

  • Consistirá na gravación de vídeos de curta duración en que persoas que estiveron vivindo fóra de Galicia nos conten a súa experiencia: como ven o uso do galego, se se senten na necesidade de usalo e en que situacións.
  • Haberá 3 premios. Prazo de entrega ata 20 abril. O  gañador  será  seleccionado  a  través  das  adhesións  que  reciba o vídeo en  Facebook. Ler toda a info e bases do concurso