AVISO PARA DELEGADOS DE GRUPO

REUNIÓN DA XUNTA DE REPRESENTANTES DO ALUMNADO
Data: LUNS, 05 de febreiro ás 19.00
Lugar: Sala de Conferencias.