CURSOS LING ADMIN E CELGAS

CURSO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E CELGA (2º CUADRIMESTRE)

PRAZO DE MATRÍCULA: DO 02 AO 11 DE XANEIRO DE 2018

xa está dispoñible o enlace para matricularse:https://www.eoidigital.com/preinslinguagalega2c/ 

 Resolución do 03 de agosto de 2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega(Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia (DOG do 17 de agosto de 2017). Atención: erro nos días do curso Celga4: onde di “mércores”, debe dicir “xoves” .
VER A OFERTA DE CURSOS. DATA COMEZO DAS CLASES: A PARTIR DO 5 FEBREIRO