Oferta educativa EOI OURENSE 2018/2019

Ver listaxe de grupos da EOI Ourense e Seccións: horarios de clases e distribución de aulas.

            OFERTA HORARIA EOI OURENSE E SECCIÓNS

ALEMÁN

CHINÉS FRANCÉS GALEGO INGLÉS ITALIANO

PORTUGUÉS

A_PONTE

CELANOVA O_BARCO CARBALLIÑO  RIBADAVIA  VERÍN