Consello escolar

Relación de membros do Consello Escolar para o curso 2022-23

 

Membros natos: (curso 2022-2023)

Elena Longo González (xefa de estudos)

Mª Ángeles Fernández Mouriz (secretaria)

Fernando Vázquez López (director)

 

Representantes do profesorado: (curso 2022-2023)

Tania Costa Lamas

Marta Elena García Rodríguez

Elia Pérez Pérez

Maria José Veiga Diaz

Fátima Fugarolas López

Verónica Gaute Montes

Aurora Fernández Fernández

 

Representantes do alumnado (curso 2022-2023)

Carlos Bello Stout

Nieves Gigan López

Marcos Obregón López

Pablo Antonio Rodríguez Vila

Antonia Magide Piñeiro

 

Representante do Persoal de Administración e Servizos (curso 2022-2023)

Pablo Rodríguez Trigo

 

Representante dos Pais e Nais do Alumnado (curso 2022-2023)

Jesús Enrique Requejo Peccis

 

 

Representante do Concello de Lugo (curso 2022-23)

Ana María González Abelleira

Distribuir contido