Novas

Ausencias do profesorado

As ausencias do profesorado só se comunican a través de CentrosNet. Para recbir aviso no dispositivo móbil, descargar a App seguindo estas instrucións.

Expedición de títulos: Novas taxas

Taxas

Título/Tarifas (en euros) Tarifa normal Familia numerosa categoría xeral Familia numerosa categoría especial Duplicado
Certificado de nivel B2, C1 e C2 de idiomas (LOE-LOMCE) 25'40 12'72 0 2'50
Certificado de nivel avanzado de idiomas (LOXSE) 24,14 12,09 0 2,38

Lembrar:

  • A solicitude dos títulos faise na oficina.
  • Compre aboar as taxas de expedición de títulos. O impreso recóllese na Conserxaría.
  • As persoas interesadas poderán retiralos ben directamente, acreditando a súa identidade, ben a través dunha persoa debidamente autorizada.
  • Os títulos de A2 e B1 son gratuítos e recóllense na oficina.

Cambio de grupo: Do 1 ao 4 de novembro

 

Desde as 12:00 horas do 1 de novembro ata as 23:59 horas do 4 de novembro, poderase solicitar un cambio de grupo entrando na aplicación CentrosNet. 

 

Para consultar como se realiza o cambio, consulte o titorial no documento adxunto.

Diplomas do Curso de linguaxe administrativa galega nivel media e superior

Están dispoñíbeis os diplomas do Curso de linguaxe administrativa galega da convocatoria de 2018/19 18CMLA-L1@EOI-01, 18CMLA-L1@EOI-02,18CSLA-L1@EOI-03, 18CSLA-L1@EOI-04 que se realizaron nesta escola.

As persoas interesadas poderán retiralos ben directamente, acreditando suficientemente a súa identidade, ben a través dunha persoa debidamente autorizada.

Mantente informad@

Para recibir información sobre:

  • Datas de exames
  • Prazos de matrícula
  • Outros temas de interese

Envía un correo electrónico:

infoeoilugo@gmail.com

Cambio do horario da oficina

A partir da semana do 6 de marzo a oficina da EOI pasará a abrir os xoves pola tarde de 15.45 a 19.45 no canto dos martes.

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar

Syndicate content