Datas de exames: información importante

  • As probas parciais ou de progreso poderán realizarse no mes de xaneiro ou febreiro, de acordo coa distribución do ano académico.
  • As probas de promoción e certificación poderán comezar no mes de maio.
  • Todas as probas (progreso, promoción e certificación tanto de febreiro, xuño e setembro) poderán realizarse en días e horas diferentes aos horarios ordinarios das clases do curso no que se matricula.
  • As convocatorias para as probas escritas non se poden cambiar
  • Na convocatoria de setembro poderán coincidir as probas de distintos idiomas na mesma data e hora.

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar